Energi 2012-12-03

Ingenting blir till utan energi. Solen är vår ursprungliga energikälla. Allt liv på hela jorden kommer av solens energi. All materia, alla förutsättningar till liv och allt liv på jorden finns till och frodas på grund av solen. Allt annat är bara permutationer av detta ursprung. Mänsklig kultur har kunnat utvecklas tack vare den geologiska perioden holocen som under de senaste tiotusen åren gett oss ett ganska jämnt klimat och det är bara de senaste tvåhundra åren som vi haft relativ stabilitet.

Det är också under dessa tvåhundra år som vi har lyckats utvinna fossila bränslen, alltså lagrad solenergi med stor potens, vilket gett oss enorma framgångar och dramatisk utveckling i materiell välfärd. All vår välfärd bygger på att vi tar något från naturen och omvandlar till sådant vi anser nödvändigt eller nyttigt. Det går inte att skapa värde på något annat sätt. Hur vi än ser på det måste det vi tar ut på ett eller annat sätt gå tillbaka in i kretsloppet.

Problemet är att våra system inte fungerar så. Vi har på grund av den potenta energin i fossila bränslen vilselett oss själva att tro att vi kan bemästra naturen. I alla ekonomiska beräkningar har vi antagit att råmaterialet till allt vi vill ha och göra är givet och oändligt. Vi har trott att det bara är mänsklig innovation som krävs för att vi ska kunna fortsätta framåt och uppåt till mer och större av allting.

Dessvärre lever vi på en ändlig jord. Det finns bara så många skogar. Det finns bara så mycket färskvatten. Det finns bara så mycket frisk luft. Det finns bara så mycket matjord. Naturen är ett kretslopp där det som vi lärt oss att se som ”resurser” i själva verket är levande system som ständigt måste återskapas. Genom att ”bemästra” naturen är vi i själva verket på väg att skapa vår egen undergång.

Solen skiner på snön där ute. Fälten ligger plöjda under den. Där finns inte mycket liv. På vårt lilla fält har vi börjat med att återföra organiskt material för att kunna skapa förutsättningar för mikroorganismerna att åter bygga upp ett matjordslager som kan bära växter och ge dem fäste och rotutrymme så att de kan ta till sig solens energi. Det kommer att ta tid, men förhoppningsvis kan detta lilla bidrag vara något som kan bära kommande generationer in i en mer balanserad framtid.

Det här inlägget postades i Blog. Bokmärk permalänken.