Projekt

Projektidé? Vill du vara med i kortare eller längre projekt? Har du egna tankar om vad som kan göras i Hirviland? Hör av dig till oss och berätta mer! info@hirviland.se

2017 Odlingslotter
Föreningen har odlingslotter för ekologisk odling till medlemmar. En odlingslott kan vara liten eller stor, det avgör du som odlar! Redan på hösten kan du bereda din odlingslott för nästa säsong.

2015 Mosaikstugan
Spillkakel kan användas till mosaik och det är roligt både att göra mosaiken och att se vanliga möbler och saker bli lite mer originella. I Hirviland vill vi ju bland annat arbeta med återbruk av olika material och Mosaikstugan är ett exempel på hur det kan genomföras. Dessutom är det en rolig aktivitet att samlas kring och skapa saker medan vi utvecklar vår förenings strävan att utgöra en hållbar del av samhället.

Här kan du läsa historien om hur mosaiken började i Hirviland och om starten av Mosaikstugan.

2.6 Mosaikbord nr 2 Kompassbordet Där det nu står med utsiktenMosaikstugan arbetar i tre steg:

  • Insamling av material: spillkakel i så många färger som möjligt och saker att lägga mosaik på
  • Mosaiken: Krossa kakel, lägga ut kakelbitar i mosaik, limma fast bitarna och foga mosaiken.
  • Användning eller försäljning: Föremålet med mosaik kan alltid komma till användning i Hirviland på något sätt (som det mesta) och skulle det finnas efterfrågan att köpa föremålet är vi i Mosaikstugan öppna för förslag.

2012 Egen el från solcellsanläggning
En ny anläggning som producerar el från solenergi har sett dagens ljus i Eskilstuna kommun. Det är den ideella föreningen Hirvilands vänner som satsar på utveckling som håller. Projektet har pågått i två år och har nu kommit i mål november 2012. 32 solpaneler har installerats och producerar elektricitet, ungefär 6 500 kWh varje år.DSCN2667

Föreningen räknar med att producera nästan lika mycket el som årsförbrukningen har varit de senaste åren. Toppeffekten per panel är 255 W och med placering i förhållande till solen och de genomsnittliga soltimmarna för området är uppskattningen att producera 6500 kilowattimmar under 2013.

– Det känns fantastiskt att ha anläggningen igång och faktiskt producera el från solen! Det är ett mål som vi har drömt om som nu har uppnåtts. Det är också bra timing att starta vid den mörka årstiden för att lära sig systemet och se att det fungerar korrekt. Vi får bra uppföljning från årsskiftet, säger Helena Hirvi Ringmar, projektledare.

Radio Eskilstuna uppmärksammar
http://radioeskilstuna.se/dev/blog/invigning-av-ny-solcellsanlaggning-i-eskilstuna/

DSCN2679

Den el som inte förbrukas direkt går ut på elnätet och när den egna produktionen inte är tillräcklig använder föreningen el från elbolaget som vanligt. Det är nettoförbrukningen som räknas, vilket innebär att föreningen säljer eventuellt överskott till elbolaget.


Fakta solel:
Solceller omvandlar energi i solinstrålningen till elektricitet. Den el som produceras är likström som för att kunna användas i fastigheten måste omvandlas till växelström. Detta görs i en växelriktare som sedan kopplas in på fastighetens elnät.

Mer information: http://www.solelprogrammet.se/

Projekt 2011
Under 2011 har vi genomfört en förstudie med namnet ”Självhushåll modell Hirviland” som samlat kunskap inom långsiktigt hållbar utveckling utifrån frågeställningarna:
1. Kan ett hushåll på landet bli självförsörjande på el, värme, byggmaterial, jordförbättring och mat?
2. Vilken konstruktion av lerhus är mest långsiktigt hållbar med tanke på uppvärmning, ventilation, ljus och boendemiljö?
3. Vilket intresse finns bland andra människor i närområdet att dela och tillämpa denna kunskap? Och hur ska det ske?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *