Vi vill

Föreningen Hirvilands vänner vill värna om en hållbar utveckling i ett vidare perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Visionen är att Hirviland blir en levande plats för  hållbar utveckling. Föreningen arbetar utifrån följande ledord:

  • Hälsa: att leva hälsosamt och i harmoni med naturen
  • Social samvaro: olika kulturella aktiviteter med musik och konst som enande kraft – allt i en drog- och alkoholfri miljö
  • Energi: målet är att gå över till hållbar energiförsörjning, förnyelsebar energi i form av solenergi och vindkraft
  • Permakultur: ett väl planerat, livsmedelsproducerande odlingssystem med naturens växtsätt och mångfald som förebild
  • Ekologiskt boende: bygga, underhålla och leva i byggnader med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt

TV Eskilstuna uppmärksammar föreningen Hirvilands vänner juni 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=S3kF4N-4LLo&feature=youtu.be

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Vägen till framtiden?

Vi samarbetar med Studiefrämjandet