Bli medlem

Du som vill engagera dig är välkommen att bli medlem i Hirvilands vänner. Medlemsavgiften är 300 kr per år, studerande och pensionärer betalar 150 kr per år. Föreningens bankgiro är 685-6652. Skicka också e-post till info@hirviland.se om att du blivit medlem så har vi din mailadress.

  • Som medlem är du välkommen på medlemsträffar och utbyta tankar, idéer och erfarenheter om praktisk hållbar utveckling ur flera perspektiv.
  • Du kan odla på en egen odlingslott eller delta i gemensam potatisodling.
  • Du kan bjuda med vänner som delar föreningens värderingar om betydelsen av hållbar utveckling.
  • Du är välkommen på årets höjdpunkt, den årliga sommarfesten!
  • Du kan hyra ett övernattningsrum till medlemspris.
  • Du bjuds in till aktiviteter såsom ”Det goda livet”!