Bli medlem

För dig som vill engagera dig finns möjligheten att bli medlem i Hirvilands vänner. Medlemsavgiften är 150 kr per år, ungdomar upp till 25 år samt pensionärer betalar 50kr per år. Vårt bankgiro är 685-6652. Skicka också ett mail till info@hirviland.se om att du blivit medlem så har vi din mailadress.

  • Som medlem är du välkommen på medlemsträffar och utbyta tankar, idéer och erfarenheter om praktisk hållbar utveckling ur flera perspektiv.
  • Du kan odla på en egen odlingslott eller delta i gemensam potatisodling.
  • Du kan bjuda med vänner som delar föreningens värderingar om betydelsen av hållbar utveckling.
  • Du är välkommen på årets höjdpunkt, den årliga sommarfesten!
  • Du kan hyra ett övernattningsrum till medlemspris.
  • Du bjuds in till aktiviteter såsom ”Det goda livet”!

Become a member

If you want to engage further in our activities you can also become a member of Friends of Hirviland. The annual fee is 150 SEK and can be paid by using our Pay Pal account.